Tanyagondnoki szolgáltatás

Telefonszám:

+36 42 525 002

Tanyagondnoki szolgáltatás célja a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatok különösen:

egyes szociális alapellátási feladatok biztosítása

egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás stb.)

óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb gyermekszállítás (szakköri foglalkozás, úszás, nyelvoktatás, rendezvények stb.)

a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között

A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok különösen:

közösségi, művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezésének segítése (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés stb.)

lakossági szolgáltatások (bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának intézése, táp-, terménybeszerzés, különféle ügyintézés stb.)

közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (árubeszerzés önkormányzati intézmények részére, közhasznú munkások irányítása, tájékoztatás, információ közvetítés)

az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése

Kapcsolatfelvétel

Telefonszám: +36 42 525 002

Email címünk: nytszszk.palistvanne@gmail.com

Kapcsolatfelvételi űrlap

Languages »