Ismerje meg intézményünket

Info:

+36 42 210 798

Az intézmény hivatalos megnevezése:

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

Az intézmény – feladatellátást szolgáló – székhelye:

4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4. sz.

Az intézmény – feladatellátást szolgáló – nyitva álló helyiségei:

4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 48. /552 hrsz./

4461 Nyírtelek, Arany J. u. 24. /946 hrsz./

4461 Nyírtelek, Görögszállás 103. /0231/9 hrsz./

Az intézmény – feladatellátást szolgáló – telephelye Időskorúak nappali ellátása esetén:

4461 Nyírtelek, Iskola u. 4-6. /553/12 /A/4 hrsz./

Az intézmény alapításának éve: 2000.04.19.

 

Alapító megnevezése:

Nyírtelek Város Önkormányzata

Fenntartó megnevezése:

Nyírtelek Város Önkormányzata

Ellátandó alaptevékenységek

Demens és Időskorú betegek tartós bentlakásos ellátása

Idősek nappali ellátása

Család- és Gyermekjóléti szolgáltatások

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Feladatok és hatáskörök

Az intézmény ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény meghatároz települési önkormányzatok számára az alapszolgáltatások és a szakellátás tekintetében, így különösen:

Alapszolgáltatások

Tanyagondnoki szolgáltatás Sztv. 60. §

Szociális Étkeztetés Sztv. 62. §

Házi segítségnyújtás Sztv. 63. §

Család- és gyermekjólét Sztv. 64. §, Gyvt. 39-40. §

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Sztv. 65. §

Közösségi ellátások Sztv. 65/A. §

Időskorúak nappali ellátása Sztv. 65/F. §

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2015.évi CXXIII. Törvény 13.§ 

Ifjúság-egészségügyi gondozás 2015.évi CXXIII. Törvény 15.§

Szakosított ellátás

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Sztv. 67. §

Szakmai egységek a székhelyen

4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4. sz

 • szociális étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • tanyagondnoki szolgáltatás
 • család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 • ifjúság-egészségügyigondozás
 • időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Szakmai egységek 4461 Nyírtelek, Iskola u. 4-6. sz. alatti nyitva álló helyiségben

 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • pszichiátriai betegek közösségi ellátása
 • szenvedélybetegek közösségi ellátása
 • időskorúak nappali ellátása

Kapcsolatfelvétel

Telefonszám: +36 42 525 036, +36 42 210 798

Cím: 4461, Nyírtelek, Iskola  u. 4-6.

Telefonszámunk

+36 42 525 036

+36 42 210 798

Címünk

4461 – Nyírtelek

Puskin u. 2-4.

Iskola u. 4-6.

Email

szszknyirtelek@gmail.com

Kövessen minket